Miljøprojekt nr. 1589, 2014

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

07-08-2014

Undersøgelse af 3 metoders anvendelighed til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger. De 3 metoder har været anvendt på 4 lokaliteter der er forurenet med flygtige forureninger, hhv. chlorerede opløsningsmidler og flygtige oliekomponenter. De 3 metoder er endvidere afprøvet sammen med anvendelse af blowerdoor, hvor der påføres et undertryk i boligen, mens sporingsmetoden afprøves.  Avanceret PID og sporgas har vist sig at være gode og brugbare metoder til påvisning af indtrængningsveje. Begge metoder styrkes ved brug af blowerdoor. Termografi er ikke brugbar til påvisning af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i bygninger

Læs publikation