Miljøprojekt nr. 1588, 2014

Miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmeanlæg

21-08-2014

Miljøstyrelsen har i december 2013 igangsat et projekt som har til formål at forbedre videns-grundlaget for regulering af jordvarmeanlæg. Der er især fokus på at justere og differentiere afstandskravene i forhold til vandforsyningsanlæg, og på at det skal være operationelt for de kommunale sagsbehandlere at give tilladelser til jordvarmeanlæg.

Læs publikation