Miljøprojekt nr. 1590, 2014

Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

07-08-2014

Der er i rapporten foretaget en beskrivelse og sammenligning af kendte og nye metoder til sporing af indtrængningsveje fra forurenet poreluft til indeklima i boliger. Dette da der ofte sker en væsentlig indtrængning af flygtig forurening via indtrængningsveje, og det derfor er vigtigt at kunne opnå et samlet billede, så en efterfølgende afværge overfor disse kan medvirke til at reducere indeklimapåvirkningen.

Der gives en vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte metoder, samt en vurdering af prisniveauet. Desuden vurderes fordelene ved kombination af de enkelte metoder, samt vigtigheden af at sikre at alle spredningsveje er afdækket inden der etableres evt. afværgeforanstaltninger. Rapporten beskriver følgende metoder: Sporgasundersøgelser, PID-målinger, termografering, thoronmålinger og kloakmålinger, samt hjælpeværktøjerne trykdifferensmålinger, blowerdoor og radonmålinger.

Læs publikation