Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb

18-08-2014

Rapporten skal bidrage med viden i forhold til fremtidige muligheder for at monitorere status for samfundsansvarlighed i offentlige indkøb i Danmark. Samfundsansvarlighed er i denne sammenhæng defineret som krav til miljø (grønne indkøb) og etiske hensyn i indkøbsprocessen. Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har i fællesskab gennemført projektet, der har haft til formål at udvikle mere valide opgørelsesmetoder.

 

Større viden og transparens om, hvor langt man er i Danmark i forhold til at inddrage samfundsansvar i offentlige indkøb, vil kunne skabe et bedre beslutningsgrundlag for indsatsområder og den videre fremdrift for samfundsansvar i offentlige indkøb, samt et bedre grundlag for at kunne vurdere effekten af forskellige tiltag. 

Læs publikation