Miljøprojekt nr. 1528, 2014

Udvikling af brændeovn med to-kammer katalytisk forbrænding

04-04-2014

Rapporten indeholder en beskrivelse af udviklingen af en brændeovn med et to-kammer-forbrændingssystem med katalysator. To-kammer-forbrændingens umiddelbare miljømæssige gevinst er forventet gennem en reduceret emission af CO, OGC, og PAH partikler. Anvendelse af en katalysator i brændeovnes efterforbrændingskammer betyder, at forbrændingen lettere vil kunne foregå. 

I forbindelse med brændeovne, hvor forbrugerne stiller krav til eksempelvis store glasruder og naturlige flammebilleder, er der fortsat en del uløste problemer. Ved at udvikle en brændeovn (TKK) med to-kammerforbrænding, hvor efterforbrændingskammeret udstyres med katalysator og samtidigt placeres oven på primærkammeret for dermed at drage størst mulig nytte af varmens naturlige bevægelsesmønstre, vil problemerne efter hensigten kunne reduceres.

Læs publikation