Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 1, 2014

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2012

20-04-2014

Det samlede salg af sprøjtemidler til private haver var i 2012 ca. 52 tons, svarende til 1 % af det samlede sprøjtemiddelsalg i 2012. Salget i 2012 var 60 procent af det gennemsnitlige salg for de foregående 5 år. 43 % af salget var klar-til-brug-midler.

Læs publikation