Miljøprojekt nr. 1560, 2014

Ressourcepræmie og miljødifferentieret betaling for elektronikaffald

Ressourcepræmie og miljødifferentieret betaling for elektronikaffald

11-04-2014

Rapporten indeholder en analyse af to styringsmidler for elektronikaffald. I rapportens første del undersøges en producentfinansieret ressourcepræmie, som ved at belønne forbrugere, der afleverer affaldet korrekt, kan sikre en højere indsamling af elektronikaffald. I rapportens anden del undersøges en model for differentiereret betaling til de kollektive ordninger baseret på produkternes miljøpåvirkning. En sådan differentiering kan give incitament til grønt design af elektronisk udstyr, idet producenter, der markedsfører grønne produkter, betaler en mindre del af håndteringsomkostningerne.

Rapporten konkluderer for de to undersøgte produktgrupper -mobiltelefoner og lyskilder - at det er vanskeligt at konstruere en ressourcepræmie, som både er samfundsøkonomisk attraktiv og som giver en væsentlig øget indsamling.

I forhold til miljødifferentieret betaling konkluderes det, at en isoleret dansk ordning har begrænset effekt, hvorimod en fælleseuropæisk ordning har potentiale til at give store elektronikproducenter incitament til grønt design.

Læs publikation