Environmental Project No. 1510, 2014

Reduction of SO2, NOx and Particulate Matter from Ships with Diesel Engines

10-04-2014

The objective of this project is to examine competitive, environmentally friendly and practical technologies for reduction of NOx, SO2 and particulate matters from large two-stroke diesel marine engines. The project focuses on EGR and EGC scrubber and how the two technologies can be combined and which synergy effects there are.

Hovedformålet med projektet har været, at undersøge konkurrencedygtige, miljøvenlig og velfungerende teknologier til reduktion af udledning af NOx, SO2 og partikler fra store diesel motorer til skibe. Projektet har fokuseret på EGR og EGC-skrubbere og hvilke synergieffekter, der kan opnås ved at kombinere disse to teknologier.

Læs publikation