Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 128, 2014

Kortlægning og sundheds- og miljøvurdering af biocidaktivstoffer i tøj

29-04-2014

Omkring 2/3 af det tøj, der findes på det danske marked, stammer fra ikke-EU lande. Tøjet kan være behandlet med biocidmidler for at beskytte det mod angreb af mikroorganismer og insekter under oplagring og transport. Tøjet kan også indeholde rester af biocidaktivstoffer, som anvendes til beskyttelse af de væsker, der anvendes under produktionen af tekstilerne. Da biocidmidler er designet til at bekæmpe levende organismer, kan de også være skadelige for mennesker og miljø.

Miljøstyrelsen har derfor kortlagt, hvilke biocidaktivstoffer, der anvendes til at beskytte de væsker der anvendes i produktionen af tekstilerne, samt hvilke stoffer der anvendes til at beskytte tøjet under oplagring og transport. Desuden blev det undersøgt, hvilke biocidaktivstoffer der findes i tekstilerne på det danske marked, og vurderet om det fundne indhold af disse stoffer udgør en sundheds- og/eller miljømæssig risiko.

Læs publikation