Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 157, 2014

Konsulenters rådgivning om bekæmpelsesmidler - muligheder og barrierer for at reducere forbruget

Forskningsprojektet afdækker: •Hvordan miljøhensyn konkret indgår i landbrugskonsulenternes rådgivning om planteværn. •Konsulenternes motivation for at rådgive om reduktion af de miljømæssige konsekvenser af bekæmpelsesmidler. •Konsulenternes roller i forhold til landmændene.

Blandt resultaterne er: 1) Det dominerende hensyn i konsulenternes rådgivning er at sikre landmanden det bedste økonomiske resultat, da det er det, som landmændene opleves at efterspørge, 2) Det er en barriere i forhold til det politiske mål om at reducere forbruget/belastningen af godkendte pesticider, at et stort flertal af konsulenterne er meget eller delvist enige i at godkendte pesticider er uskadelige for miljø og natur.

Læs publikation