Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 147, 2014

Generalisering og validering af model for afdrift af pesticider til læhegn og andre marknære biotoper

11-04-2014

I det netop afsluttede projekt ”Generalisering og validering af model for sprøjtemiddelafdrift til læhegn og andre marknære biotoper” har vi målt, hvor meget af det sprøjtemiddel, landmanden sprøjter ud, der ender i markens læhegn. Målingerne er anvendt til at videreudvikle og validere en model, der kan forudsige afdriften af de fleste sprøjtemidler under forskellige betingelser. Modellen kan tage hensyn til de givne egenskaber for pesticidet og til dysens dråbestørrelser, hvordan vejret er og om der er en sprøjtefri zone mellem traktoren og naturen uden for marken. Desuden kan modellen differentiere mellem forskellige højder i læhegn.  Som forventet var afdriften til læhegn mindre ved brug af en luftinjektions-dyse end ved sprøjtning med fladsprede-dyse i den samme mark. Forskellen i afdrift mellem de to typer af dyser viser, at der er potentiale for, via valg af sprøjteudstyr, at reducere mængden af pesticider, der lander i læhegnene og dermed reducerer blomstring og frugtsætning. Samtidig viser såvel målinger som modelberegninger, at der ikke er den store effekt af sprøjtefrie bufferzoner på afdriften til læhegn, specielt ikke i den øverste del af læhegnene, hvor frugterne ofte er mest talrige.

Læs publikation