Miljøprojekt nr. 1566, 2014

Estimering af risiko for nitratudvaskning fra økologiske bedriftstyper samt undersøgelse og forslag til reducerende tiltag

03-04-2014

Rapporten gennemgår de økologiske bedrifters geografiske udbredelse samt den nyeste viden omkring nitratudvaskning og betydningen af driftsmæssige forskelle med vægt på aktuelle målinger af nitratudvaskning.

Læs publikation