Environmental Project No. 1552, 2014

Background for national legislation on bisphenol A (BPA) in EU and EFTA countries

10-04-2014

Formålet med dette projekt er en afklaring af baggrundene for de forskelle tilgange til national regulering af BPA i EU- og EFTA-medlemsstater. Forbud mod BPA i fødevarekontaktmaterialer, termisk papir samt sutter og bideringe er alle stort set støttet af det videnskabelige argument, at der er usikkerhed forbundet med mulige lavdosis-effekter af BPA (hormonforstyrrende egenskaber /neurotoksicitet), især i forhold til spædbørn, små børn og gravide. Den stigende evidens for sådanne mulige effekter bruges som det vigtigste argument for at udelukke/minimere eksponeringen for BPA som en forebyggende foranstaltning.

The objective of this study is to seek clarification of the reasons behind the differences in national regulatory approaches to bisphenol A (BPA) in EU and EFTA Member States. Bans of BPA in food contact materials, thermal paper, as well as pacifiers and teething rings are all by-and-large supported by the scientific argument that there are uncertainties related to the possible low-dose effects (endocrine disrupting properties/development neurotoxicity) of BPA, in particular in relation to infants/small children/pregnant women. The increasing evidence of such possible effects is used as the main argument for excluding/minimising exposure to BPA as a precautionary measure.

Læs publikation