Environmental Project No. 1553, 2014

Alternative technologies and substances to bisphenol A (BPA) in thermal paper receipts

10-04-2014

The aim of the project is to identify solutions which reduce the exposure to bisphenol A (BPA) from thermal paper receipts. This includes investigating and assessing alternative substances as well as alternative technologies. The most frequently used alternatives to BPA in thermal paper receipts appear to be bisphenol S and Pergafast. Based on: i) migration findings of this study, ii) absorption and exposure considerations and iii) considering readily available information on health and environmental properties, it cannot be concluded that these alternatives cause a lower impact on health and the environment than BPA. Phasing out paper receipts as a result of using alternative technological solutions has potential. However, at present none of the technologies presented in this report can be considered mature enough to fully replace the paper receipt.

Formålet med dette projekt er at identificere løsninger, som kan reducere eksponeringen for BPA fra kvitteringer af termopapir. Dette omfatter undersøgelse og vurdering af alternative stoffer, såvel som alternative teknologier. De mest anvendte alternativer til BPA i kvitteringer af termopapir er bisphenol S og Pergafast. Baseret på: i) migrationsstudier i dette projekt, ii) overvejelser vedrørende dermal absorption og eksponering og iii) let tilgængelig information om de miljø- og sundhedsmæssige egenskaber, kan det ikke konkluderes at disse alternativer udgør mindre miljø- og sundhedsmæssige risici end BPA. Udfasningen af papirkvitteringer har, som følge af anvendelsen af alternative teknologiske løsninger potentiale. Dog kan ingen af de teknologier, der præsenteres i denne rapport, på nuværende tidspunkt betragtes som modne til fuldt ud at erstatte papirkvitteringen.

Læs publikation