Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2013

NOx og PM10-emissioner fra ikke-vejgående maskiner

19-09-2013

Nærværende rapport er resultatet af et projekt, som Miljøstyrelsen iværksatte september 2012 til vurdering af betydningen af, hvilken indflydelse ikke-vejgående maskiner har på luftkvaliteten i byområder med fokus på København. Projektet er gennemført af COWI. Projektet omfatter kortlægning af bygge- og anlægsprojekter og ikke-vejgående maskiner, opgørelse af emissioner fra udvalgte byggepladser og vurdering af anlægsprojekters indflydelse på luftkvaliteten.

Læs publikation