Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 122, 2013

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af knæklys

05-09-2013

Knæklys, som appellerer til børn, enten fordi de kan benyttes som legetøj, som spøg og skæmt-artikel eller som dekoration/smykke er undersøgt. Kortlægningen omfatter alene knæklysprodukter, der markedsføres i Danmark, eller som forhandles på danske/dansksprogede internetsider med fokus på produkter, som er tiltænkt børn, eller som appellerer til børn, og som derfor kan være både legetøj og spøg og skæmt-artikler. Børn er defineret som børn under 14 år. Der blev indkøbt og analyseret 15 knæklysprodukter. I et af produkterne blev der fundet dibutylftalat i betydelige mængder. Dette stof må ikke anvendes i legetøj og spøg og skæmt-artikler, da det ifølge klassificeringen kan være skadelig for reproduktionen og kan have effekt på det ufødte barn.

Risikoen opstår ved gentagen eller længerevarende eksponering. Knæklys vurderes således ikke at udgøre en isoleret risiko, men bidrager til den samlede eksponering. To af de mest almindelige opløsningsmidler, der er fundet i knæklys, dimethylftalat og butylbenzoat, kan ved indtagelse eller kontakt med øjnene, give anledning til svien og ubehag. Det passer med de beskrivelser, man kan finde, af symptomer ved eksponering af mennesker med væske fra knæklysprodukter.

Læs publikation