Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 144, 2013

Undersøgelse af makroporekontinuitet ved markdræn og effekter af direkte forbundne makroporer på jords filterfunktion

11-10-2013

En ny sporingsteknik afslører makroporer, som forbinder jordoverfladen direkte med markdræn. Eksperimentelle undersøgelser og modelberegninger viser, at sådanne porer kan have afgørende indflydelse på vandstrømningen direkte fra jordoverfladen til drænene og på udvaskningen af især stærkt adsorberende pesticider. Direkte forbundne makroporer blev kun fundet i et smalt bælte henover drænene, og de var meget uensartet fordelt langs med drænene.

Beregninger for en 10-årsperiode viser, at pesticidudvaskningen og effekten af direkte forbundne makroporer som gennemsnit for årene var uforholdsmæssig høj i situationer, hvor jordens vandledningsevne var lav ved jordoverfladen og ved furebunden. Projektet udbygger eksisterende viden om makroporer og effekter af jordstruktur på pesticidudvaskningen.
Læs en kort artikel om rapporten

Læs publikation