Miljøprojekt nr. 1506, 2013

Oparbejdning af organisk affald til Biopulp

04-10-2013

Rapporten beskriver muligheden for effektivt at kunne oparbejde organisk affald til en ”Biopulp”, der kan udnyttes til produktion af energi i biogasanlæg og efterfølgende udnyttelse af nærigstoffer til jordbrugsformål. Det organiske affald kan være forbrugerens madrester og komme fra kildesorteret dagrenovation, der kan bestå af fejlproduktion fra fødevareindustrien eller emballeret fødevarer fra supermarkeder, der har overskredet sidste anvendelsesdato. Projektet har vist, at der er muligt at fraseparere og udnytte kildesorteret organisk affald på en måde, der gør det sikkert at anvende den organiske biomasse til biogasproduktion og efter- følgende udnytte næringsstofferne som gødning i landbruget.

Læs publikation