Uden for serie, 2013

Implementering af EU’s miljølovgivning i national lovgivning

28-10-2013Rapporten fokuserer på implementeringspraksis og -modeller i forhold til den formelle gennemførelse af EU's miljølovgivning i national lovgivning. Der er således lagt vægt på processen i forbindelse med den formelle gennemførelse, herunder på overvejelser vedrørende sammenhæng med og/eller tilpasning til/af den eksisterende nationale lovgivning.Læs publikation