Forvaltningsplan for birkemus

22-10-2013

I forbindelse med udarbejdelsen af denne forvaltningsplan blev der nedsat en projektgruppe, der primært havde til formål
at give faglige bidrag og faglige respons.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne forvaltningsplan blev der nedsat en projektgruppe, der primært havde til formål at give faglige bidrag og faglige respons.

Udgivet af Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2012

Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation