Environmental Project No. 1504, 2013

Dermal Absorption of Nanomaterials

01-10-2013

This report and accompanying MS Access database systematically evaluates the reliability and relevance of the existing scientific literature regarding dermal absorption of nanomaterials. The results seem to suggest that absorption of nanoparticles through the skin is possible although occurs to a very low degree. The report makes specific recommendations for future testing approaches and highlights the need for more robust and harmonised testing. The report contains a link to the original version of the database which was completed in October 2013 and included 234 studies. The database was later updated with 36 further studies (search period October-December 2013). Results and conclusions of the studies in the updated database were consistent with observations and conclusions from 'Dermal Absorption of Nano Materials' report (Environmental Project No. 1504 2013).

Click here for link to the database

Rapporten og den tilhørende MS Access-database gennemgår systematisk pålideligheden og relevansen af den eksisterende videnskabelige litteratur vedrørende hudgennemtrængelighed af nanomaterialer. Resultaterne tyder på, at absorption af nanopartikler gennem huden er mulig, om end i meget lav grad. Rapporten indeholder konkrete anbefalinger til fremtidige testmetoder og fremhæver behovet for mere robust og harmoniseret testning. Rapporten indeholder et link til den oprindelige version af databasen som blev afsluttet oktober 2013 og indeholdt 234 studier. Databasen blev senere opdateret med yderligere 36 studier (søgeperiode oktober-december 2013). Resultater og konklusioner af studier i den opdaterede database var i overensstemmelse med observationer og konklusioner fra ’Dermal Absorption of Nanomaterials’ rapporten (Miljøprojekt nr. 1504 2013).

Klik her for link til databasen

Læs publikation