Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2013

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2012

04-10-2013

Bekæmpelsesmiddelstatistikken er dels baseret på salgstal for kalenderåret 2012 dels sprøjtemiddelstatistik over forbruget i perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 baseret på data fra de sprøjtejournaler, der er indberettet til Fødevareministeriet. Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er på baggrund af opdaterede oplysninger om arealanvendelsen, aktivstoffernes og midlernes egenskaber samt salgsdata for pesticider i 2011 beregnet til 3,02 og i 2012 til 5,00. Det er en stigning på 66 %. Behandlingshyppigheden steg fra 3,22 i 2011 til 3,96 i 2012. Det er en stigning på 23 %. Forbruget beregnet ud fra oplysninger fra sprøjtejournaler har svaret til en BH på 2,5 og en PBI på 2,2 for høståret 2011/12.

Salget og dermed også såvel behandlingshyppigheden som belastningen i 2012 er i høj grad et resultat af, hvilke midler det bedst har kunnet betale sig at købe til lager, inden ikrafttrædelse af ændringen i pesticidafgiften 1. juli 2013. Det er således beregnet, at der i 2011 og 2012, er indkøbt ekstra sprøjtemidler svarende til 60 pct. af det gennemsnitlige årlige salg i perioden 2007-2010.

Læs publikation