Forvaltningsplan for hare

22-03-2013

Forslag til initiativer og tiltag, der kan have positiv effekt på lokale harebestande.

Harebestanden i Danmark er gået jævnt tilbage siden den toppede i midten af det 20. århundrede. Der findes fortsat harer i hele landet, men de forekommer i meget varierende antal.

I forvaltningsplanen for hare gives en række forslag til initiativer og tiltag, der på baggrund af den nuværende viden formodes at have en positiv effekt på lokale harebestande.

Målet med forvaltning af haren nationalt set er, at haren skal være almindelig og udbredt.

Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2013. Må gerne citeres med angivelse af kilde.

Læs publikation