Forvaltningsplan for agerhøne

22-03-2013

Forslag til initiativer og tiltag, der kan have en positiv effekt på lokale agerhønebestande.

Forvaltningsplanen for agernhøne giver forslag til initiativer og tiltag, der kan have en positiv effekt på lokale agerhønebestande.

Den nationale målsætning for agerhønen er, at den fortsat skal være almindelig og udbredt i Danmark og fortsat have status som ikke truet på rødlisten.

Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013. Må gerne citeres med angivelse af kilde.

Læs publikation