Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2013

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2013

06-05-2013

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2013 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen i 2011 og projektforslag for 2012 beskrives. Bevillingen for 2013 er 5,9 mio. kr. Der planlægges 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter. Ansøgningsfristen er den 14. juni 2013.

Læs publikation