Forvaltningsplan for flagermus

23-05-2013

Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder.

Udgivet af Miljøministeriet og Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation