Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 142, 2013

Efterafgrøder af vinterraps og vinterrug – allelokemiske stoffer og ukrudtseffekt

21-05-2013

Efterafgrøder er afgrøder, som dyrkes i perioden fra høst til etablering af den næste afgrøde. Formålet med at øge arealet med efterafgrøder er at mindske udvaskningen af kvælstof, men udenlandske forsøg har vist, at efterafgrøder også kan hæmme fremspiringen og væksten af ukrudtet og dermed mindske behovet for kemisk ukrudtsbekæmpelse. I projektet ”Efterafgrøder af vinterraps og vinterrug – allelokemiske stoffer og ukrudtseffekt” blev ukrudtseffekten af efterafgrøder af vinterraps og vinterrug undersøgt. Ukrudtseffekten af både vinterraps og vinterrug var lille og variabel, og dyrkning af disse efterafgrøder giver ikke grundlag for at mindske forbruget af herbicider i den efterfølgende afgrøde.
Læs projektartikel, der kort beskriver projektets hovedresultater

Læs publikation