Miljøprojekt nr. 1482, 2013

Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af organisk affald

07-05-2013

Projektet beskriver, hvorledes de afledte effekter af kulstoflag-ring, forårsaget af affaldstilførsel, kan værdisættes. Endvidere er det angivet, hvorledes resultaterne kan indbygges i livscyklusvurderinger og samfundsøkonomiske analyser.

Andelen af kulstof i organisk affald, som bindes ved tilførsel til jorden, er analyseret for forskellige affaldstyper i klima- og jordbundsscenarier for henholdsvis Østjylland og Sjælland ved hjælp af agroøkosystem-modellen DAISTY. Afhængig af affaldstype, klima og jordtype vil der under danske forhold være bundet mellem 30-60% af det tilførte kulstof med organisk affald efter 100 år med konstant tilførsel af disse.

I rapporten belyses og anvises konsistente metodiske tilgange til at vurdere værdien af kulstoflagring i jord, som er forårsaget af tilførsel af organisk affald

Læs publikation