Environmental Project Nr. 1486, 2013

Survey of biocidal products in Denmark

01-06-2013

A survey of biocidal products marketed in Denmark and a survey of imported articles that may contain biocidal active substances have been undertaken.


Der er gennemført en kortlægning af biocidmidler, som markedsføres I Danmark, og en kortlægning af importerede artikler, som potentielt kan indeholde biocidaktivstoffer.

Læs publikation