Uden for serie, 2013

Kortlægning af affaldsstrømme, virksomheder og teknikker berørt af BREF for Waste Treatments Industries

20-06-2013

Miljøstyrelsen har ønsket at få udarbejdet en kortlægning af affaldsstrømme, virksomheder og teknikker, der bliver berørt af en kommende revision af et BREF-dokument (BREF for Waste Treatments Industries), der skal påbegyndes i 2013 af det europæiske IPPC bureau. Kortlægningen er forprojekt for et partnerskab, som består af centrale aktører inden for den danske affaldssektor.

Formålet med kortlægningen og partnerskabet er at sikre, at danske teknologier og viden om affaldsbehandling identificeres og i relevant omfang viderebringes til IPPC bureauet, og er med til at indgå i revisionen af BREF Waste Treatment.

Læs publikation