Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2013

Gennemgang af BAT i 22 branchebilag

03-07-2013

Miljøstyrelsen har fra 2004-2010 udarbejdet de såkaldte branchebilag med standardvilkår til 22 brancher, som skal anvendes ved miljøgodkendelse af virksomheder i de omfattede brancher. Standardvilkårene bygger på BAT (bedste tilgængelige teknik). I denne rapport gennemgås standardvilkårene med henblik på at undersøge, om de fortsat lever op til kravet om BAT.

Læs publikation