Miljøprojekt nr. 1457, 2013

Udvikling af partikelfiltre til skibe

24-01-2013

Et komplet partikelfilter blev udviklet og monteret på en af hovedmotorerne på færgen M/F Ærøskøbing for at undersøge reduktionsmulighederne for udledningerne af partikler fra marinemotorer, der kører på svovlholdig marine diesel olie (max. 0,1 % svovl).

Projektet blev gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen under handlingsplanen ”Miljøeffektiv teknologi”. Forsøget viste, at det er teknisk muligt at rense røggassen ved sejllads på marine diesel olie for sundhedsskadelige dieselpartikler.

Læs publikation