Miljøprojekt nr. 1453, 2013

Thoronmålinger til identifikation af indtrængningsveje fra poreluft til indeklima

Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening

30-01-2013

Der er foretaget indledende metodeudvikling og specifik metodeafprøvning på et antal forurenede grunde. Thoron, som er en isotop af radon, har en kort halveringstid. Når der måles thoron ved en potentiel indtrængningsvej, er det derfor et udtryk for, at der sker en indtrængning af poreluft, som er drevet af undertryk i bygningen. Metoden vurderes at være velegnet. Det anbefales, at der udføres differenstrykmålinger over gulvet sammen med thoronmålingerne.

Læs publikation