Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 120, 2013

Kortlægning samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af nonylphenol og nonylphenolethoxylater i tekstiler

18-01-2013

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater (NP/NPE) bruges i fremstillingen af tekstiler og der kan findes rester af det i det færdige tekstil. En vurdering af børns udsættelse for stofferne viste, at der under normale omstændigheder ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med indholdet af NP/NPE. Miljøvurderingen viste, at tekstiler med NPE potentielt er en væsentlig kilde til NPE i spildevand, men også at renseanlæg effektivt begrænser effekterne i det danske vandmiljø.

Læs publikation