Miljøprojekt nr. 1456, 2013

Anvendelse af immobile bekæmpelsesmidler inden for frugtavl

22-01-2013

Rapporten omhandler syv undersøgelser af jorden i gamle frugtplantager for primært arsen og bly. Sammenfattende har forbruget af immobile bekæmpelsesmidler ligget på et niveau, der ikke medfører overskridelse af afskæringskriteriet for arsen og bly.

Læs publikation