Miljøprojekt nr. 1461, 2013

Regulering og overvågning af brændefyring med ny IR-fyringssensor

08-02-2013

Der er flere fremtidige forbedringsmuligheder af forbrændingen i brændeovne. DTU har udviklet og testet koncept til en billig og simpel IR-sensor til måling af CO i røggas fra brændeovne.

Læs publikation