Miljøprojekt 1465, 2013

Rapport over data fra gennemførte renoveringer og nedrivninger af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB

06-02-2013

Der er indsamlet oplysninger om fund af PCB og andre farlige stoffer fra gennemførte renoveringer eller nedrivninger af bygninger fra perioden 1950-1977. De fleste prøver er taget på vinduer i forbindelse med fuger. For sekundært forurenet beton og tegl viser data, at der i den første cm generelt findes et PCB indhold på over 50 mg/kg. Af andre miljøfarlige stoffer er det især asbest og bly, der er taget prøver for.

Læs publikation