Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 121, 2013

Kortlægning af forekomst af PPD, PTD samt andre allergifremkaldende hårfarvestoffer i hårfarver

14-02-2013

Hårfarver til professionel og privat anvendelse blev kortlagt for forekomst af hårfarvestoffer, herunder de allergifremkaldende hårfarvestoffer PPD, PTD og lignende. I alt 365 produkter blev gennemgået, og de anvendte hårfarvestoffer blev kategoriseret efter deres sensibiliseringspotentiale.

Inden for gruppen af traditionelle, oxidative hårfarver var det ikke muligt at udpege bestemte produkttyper eller farver/toner, der kan siges at udgøre en mindre allergirisiko end andre. Kortlægningen bekræfter, at stort set alle oxidative hårfarver indeholder et eller flere allergifremkaldende hårfarvestoffer.

En gruppe alternative, non-oxidative hårfarveprodukter blev fundet primært på det professionelle marked. Disse indeholdt hårfarvestoffer, der ikke havde samme allergipotentiale som farvestofferne i de oxidative hårfarver. En række af disse hårfarvestoffer har imidlertid vist tegn på andre uønskede virkninger, og disse stoffer bliver i øjeblikket undersøgt nærmere i af EU's videnskabelige komite for forbrugersikkerhed.

Denne kortlægning giver derfor ikke anledning til nye anbefalinger til forbrugere, der ønsker at farve hår.

Læs publikation