Miljøprojekt nr. 1455, 2012

Genanvendelse af glasfibermateriale

06-02-2013

Det anslås, at der årligt kasseres 7 – 10.000 t glasfibermateriale i Danmark (2011), og at der i 2020 vil kasseres 12 – 15.000 t årligt. I dag bliver kasseret glasfibermateriale i hovedsagen enten afbrændt i kraftværker eller deponeret. En række mekaniske egenskaber af kasseret glasfibermateriale i en forarbejdet form er undersøgt og dokumenteret. Undersøgelserne har været fokuseret på materialets isolerende egenskaber.

Resultaterne af udførte test på det forarbejdede glasfibermateriale viser, at materialet har gode isolerende egenskaber, der er sammenlignelige med egenskaber for almindeligt anvendte typer af mineraluld. Endvidere er materialet vist at være mekanisk stabilt med egenskaber, der ikke påvirkes ved eksponering til et fugtigt miljø.

Læs publikation