Miljøprojekt nr. 1463, 2013

Forslag til opdatering af Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB

06-02-2013

Med udgangspunkt i indsamlede data om fund af PCB og andre farlige stoffer fra gennemførte renoveringer eller nedrivninger af bygninger fra perioden 1950-1977 og en litteraturgennemgang om indtrængningen af PCB i byggematerialer, der grænser op til PCB-holdig fugemasse, er der udarbejdet forslag til opdatering af hjemmesiden www.pcb-guiden.dk om frasortering af PCB-holdig beton.

Læs publikation