Miljøprojekt nr. 1466, 2013

Evaluering af Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

19-02-2013

Der er gennemført en evaluering af Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed bl.a. med fokus på muligheden for sammenlægning. Det er vurderingen, at videncentrene bør videreføres som to selvstændige videncentre. De to centre yder en omfattende og kvalificeret forskningsbaseret viden på deres respektive områder.

Læs publikation