Vandmiljø og Natur 2012. NOVANA

18-12-2013

Sammenfatning af resultater fra 2012 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark.

Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tilstand i grundvand, vandløb, søer, havet samt for overvågning af naturtyper.

Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, som udarbejdes af fagdatacentrene for de enkelte emneområder. Disse rapporter er baseret på data indsamlet af Naturstyrelsens enheder og Aarhus Universitet. Rapporten er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet efter aftale med styrelsen, der har ansvaret for det nationale overvågningsprogram.

Udgivet af Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi © 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Hent rapporten