Strategi for skovbrugserhvervet

10-12-2013

Naturstyrelsen som sektoransvarlig myndighed for skovbrugs-erhvervet - mission, vision og strategi.

Dialog mellem Skovforeningen og Naturstyrelsen i 2012 har medført enighed om, at der er behov for udarbejdelse af en samlet strategi for sektormyndighedens opgaver og relation til skovbrugserhvervet. Strategien skal medvirke til at understøtte skovbrugserhvervets vilkår og resultater både i forhold til den primære træproduktion og i forhold til levering af de mange forskellige serviceydelser i form af miljøbeskyttelse, rent drikkevand, biodiversitet, klima- og energiindsatser samt friluftsliv, som skovene ligeledes bidrager til. Det er derfor besluttet, at der i første halvår af 2013 skal udarbejdes en strategi for Naturstyrelsens roller og opgaver som sektoransvarlig myndighed.

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation