Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 151, 2013

Rangordning af vandløbssmådyrs tolerance over for miljørealistiske koncentrationer af pyrethroider

17-12-2013

Resumé/Abstract  Ved marksprøjtning havner insekticider undertiden i vandløb. Især pyrethroider er giftigefor vandløbenes smådyr. Følsomheden af pyrethroidet lambda-cyhalothrin blev ved simple laboratorieforsøg undersøgt hos 34 arter af sådanne smådyr. Hos krebsdyr og insekter kunne følsomheden rangordnes inden for intervallet 10-10 000 nanogram pr. liter, mens orme, igler, snegle og muslinger var helt upåvirkede. Der var ingen klar forskel mellem insektgrupper/krebsdyr, men typisk stor forskel inden for den enkelte gruppe. Arternes følsomhed var større hvad angik ændringer i adfærd end dødelighed. Ændret adfærd kan i naturen betyde, at en art forsvinder fra en pyrethroidpåvirket strækning. Resultaterne viser også, at Dansk vandløbsfauna Indeks er uegnet som pesticidindikator. Til gengæld kan resultaterne bruges ved udviklingen af en dansk pesticidindeks for vandløb.
Læs projektartikel, som forskerne bag rapporten har udarbejdet

Læs publikation