Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 152, 2013

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper

17-12-2013

Projektet fokuserer på pesticider, som er relevante i forhold til human eksponering. Ved udvælgelse af stoffer blev der lagt vægt på anvendelse og forbrug i Danmark, behandlet areal, om der var tilgængelige analysemetoder for stoffet i blod/urin, samt om der fandtes tilgængelig viden om hormonforstyrrende effekter af pesticiderne.
Læs projektartikel, skrevet af forskerne bag rapporten

Læs publikation