Working Report No. 7, 2013

Control of Pesticides and Biocides 2012

12-12-2013

The analytical chemical authority control of pesticide and biocide products on the Danish market that was carried out in 2012 by the Danish Environmental Protection Agency (Danish EPA), Division for Pesticides and Gene Technology, is described in this report. Samples of selected types of pesticides and biocides have been collected from the Danish market and chemically analysed to verify whether or not the actual content of the respective active substances in the products comply with the labelled con¬tent.

A total of 50 different pesticide products were analysed. The content of active substance in all of the analysed products was within the accepted tolerance that is determined in the Danish Statutory Order on pesticides.

Den analytisk kemiske kontrol af biocid- og pesticidprodukter på det danske marked, der er udført i 2012 af den danske Miljøstyrelses Afdeling for Pesticider og Genteknologi, er beskrevet i denne rap¬port. Prøver fra udvalgte typer af bekæmpelsesmidler er blevet indsamlet og analyseret for at veri¬ficere, om indholdet af de respektive aktivstoffer er i overensstemmelse med det deklarerede indhold. Der blev undersøgt i alt 50 bekæmpelsesmidler. Indholdet af aktivstoffet i alle de analyserede pro¬duk¬ter var indenfor den accepterede tolerance, der er fastsat i bekendtgørelsen om bekæmpel¬ses-midler.

Læs publikation