Pesticide research no. 150, 2013
05-12-2013

Cropping practice and biological control can contribute to reduced pesticide use in strawberries. Organic strawberries are less attacked by strawberry tortricid and buckwheat flower strips can augment its natural enemies. Against shallot aphid the two-spot ladybird is promising.

Dyrkningpraksis og biologisk bekæmpelse kan bidrage til nedsat pesticidforbrug i jordbær. Økologiske jordbær angribes mindre af jordbærvikleren og blomsterbræmmer med boghvede kan fremme dens naturlige fjender. Mod løgbladlus er toplettet mariehøne lovende.
Projektartikel:
Gode muligheder for biologisk bekæmpelse i jordbær

Læs publikation