Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 148, 2013

Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier

05-12-2013

I pilotprojektet "Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier" har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Vi satte humlebibo ud, samlede bier fra boerne i løbet af sommeren og målte pesticidindholdet i bierne. Desuden har vi set på, om der er en sammenhæng mellem pesticidanvendelse, eksponering og forekomst af honningbier og vilde humlebier. Endelig har vi testet, om humlebier og murerbier dør ved de sammen pesticidkoncentrationer som honningbier, ved at sætte en dråbe pesticidopløsning på ryggen af bierne og derefter tælle, hvor mange der døde. Også mulige indirekte effekter af pesticider via effekter på pollen- og nektarproduktion blev undersøgt.
Kort artikel skrevet af forskerne om resultaterne af deres undersøgelse

Læs publikation