Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 5,

National kortlægning af boliger belastet af vejstøj i 2012

28-08-2013

Miljøstyrelsen fastlægger hver 5. år et opdateret skøn over antallet af boliger i Danmark, der er belastet med vejstøj. Dermed er dette skøn en indikator for udviklingen i støjbelastningen fra vejtrafik i Danmark. I notatet sammenfattes arbejdet med at opgøre antallet af støjbelastede boliger i Danmark for 2012. Der redegøres for metoden og resultaterne præsenteres i tabelform for hovedstadsområdet og det øvrige Danmark og sammenholdes med den foregående skøn fra 2007.

Notatet henvender sig til kommuner, borgere, interesseorganisationer samt andre ministerier.

Læs publikation