Miljøprojekt nr. 1501, 2013

Miljømæssig optimering af termiske oprensningsmetoder

21-08-2013Problematisk jordforurening med flygtige komponenter såsom chlorerede opløsningsmidler kan oprenses effektivt ved anvendelse af in situ termiske metoder, som dog er kendetegnet ved et stort forbrug af materialer og energi. Detaljerede og målrettede undersøgelser og risikovurderinger reducerer miljøpåvirkningerne væsentligt ved at optimere afgrænsning af det område, der skal oprenses, men fokus i dette projekt er dog på de processer, der er tilknyttet de termiske teknikker. Projektet omfatter en systematisk kortlægning af energi- og materialeforbrug for de fire termiske oprensningsmetoder og identificerer en række tiltag som kan reducere miljøpåvirkninger. Der er anvendt livcyklusvurderinger til at identificere og evaluerer muligheder for miljømæssig optimering af de termiske oprensningsmetoder.Læs publikation